How It Works

Parents & Care Seekers / Rodzice

  • Sign-up and get access to all features and job posts.

  • Search and browse available sitters in your specific area.


  • Browse sitter profiles with pictures, details and contact info.

  • Subscription can be activated / deactivated at any time.

No Cancellation Fees. Cancel anytime.

Sitters / Opiekunki, gospodynie domowe, opiekunki dla osób starszych, nauczyciele…

  • Zapisz si? szybko i ?atwo.


  • Wype?nij wszystkie informacje, sprawd? swój profil.

  • Uzyskaj dost?p do og?osze? oraz kontaktów do ludzi którzy chc? zatrudni? kogo?.

  • Twoja strona profilowa b?dzie dost?pna dla osób które chc? zatrudni? do pracy i skontaktuj? si? one bezpo?rednio z tob?.

Jest to całkowicie za darmo i zajmuje tylko 5 minut. Sitters - Sign Up